Teknisk fysik och elektroteknik - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök

Obligatoriska kurser

Årkurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA24 - Linjär algebra
TFYY51 - Ingenjörsprojekt
TSEA51 - Digitalteknik


Hösttermin 2
TATA24 - Linjär algebra
TATA41 - Envariabelanalys 1
TFYY51 - Ingenjörsprojekt


Vårtermin 1
TATA42 - Envariabelanalys 2
TDDC74 - Programmering - abstraktion och modellering
TFYA81 - Oscillationer och mekaniska vågor


Vårtermin 2
TATA43 - Flervariabelanalys
TDDC74 - Programmering - abstraktion och modellering
TFYA84 - Optik - teori och tillämpning

Årkurs 2

Hösttermin 1
TANA21 - Beräkningsmatematik
TATA44 - Vektoranalys
TSRT04 - Introduktionskurs i Matlab
TSTE05 - Elektronik och mätteknik


Hösttermin 2
TATA45 - Komplex analys
TMME12 - Mekanik del 1
TSTE05 - Elektronik och mätteknik


Vårtermin 1
TAOP07 - Optimeringslära grundkurs
TMME04 - Mekanik del 2
TSEA28 - Datorteknik Y


Vårtermin 2
TAMS14 - Sannolikhetslära
TFYA13 - Elektromagnetism
TSEA28 - Datorteknik Y

Årkurs 3

Hösttermin 1
TAMS24 - Statistisk teori, grk
TATA77 - Fourieranalys
TDDC76 - Programmering och datastrukturer


Hösttermin 2
TDDC76 - Programmering och datastrukturer
TFYA12 - Termodynamik och statistisk mekanik
TSDT18 - Signaler och system


Vårtermin 1
TFYA73 - Modern Fysik I
TSRT12 - Reglerteknik
TFYA75 - Fysik kandidatprojekt
TSEA56 - Elektronik kandidatprojekt


Vårtermin 2
Fysik

TFYA74 - Modern Fysik II
TFYA75 - Fysik kandidatprojekt

Elektronik

TSEA56 - Elektronik kandidatprojekt
TSKS10 - Signaler, information och kommunikation

Länkar

Utbildningsplan
Programplan