Industriell ekonomi - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök

Svårt att hålla fokus när du pluggar? Testa A soft murmur

Kurser

Årkurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA31 - Linjär algebra
TEIE17 - Industriell ekonomi


Hösttermin 2
TATA31 - Linjär algebra, fortsättning från HT1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEIE17 - Industriell ekonomi, fortsättning från HT1


Vårtermin 1
TATA42 - Envariabelanalys 2
TDDD11 - Programmering, grundkurs
TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs


Vårtermin 2
TATA43 - Flervariabelanalys
TDDD11 - Programmering, grundkurs, fortsättning från VT1
TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs, fortsättning från VT1
TSKS08 - Introduktionskurs i Matlab

Årkurs 2

Hösttermin 1
TAOP14 - Optimeringslära, grundkurs
TMME27 - Mekanik I (TEN1)
TSBB16 - Grundläggande systemmodeller


Hösttermin 2
TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
TFYA14 - Fysik
TMME27 - Mekanik I (TEN2)


Vårtermin 1
TAOP37 - Optimeringslära, fortsättningskurs
TPPE98 - Ekonomisk analys: Ekonomisk teori

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDC30 - Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer
Systemteknik: TMEL53 - Digitalteknik
Energiteknik: TMMV03 - Tillämpad termodynamik och strömningslära
Maskinteknik: TMMV03 - Tillämpad termodynamik och strömningslära
Bioteknik: TFBI11 - Genetik och evolution


Vårtermin 2
TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs
TPPE24 - Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik

Teknisk Inriktning

Datateknik: TATA82 - Diskret matematik
Systemteknik: TATA57 - Transformteori
Energiteknik: TMMV09 - Energiomvandling - tekniska perspektiv
Maskinteknik: TMHL07 - Hållfasthetslära, grundkurs
Bioteknik: TRTE16 - Grundläggande miljökemiska principer

Årkurs 3

Hösttermin 1
TEIO04 - Projektledning
TSRT19 - Reglerteknik

Teknisk Inriktning

Datateknik: TSEA51 - Digitalteknik
Systemteknik: TSEA82 - Datorteknik
Energiteknik: TMES44 - Energisystem - tillförsel och användning
Maskinteknik: TMPT07 - Produktionsteknik
Bioteknik: TFBI22 - Cellbiologi och mikrobiella processer


Hösttermin 2
TPPE13 - Produktionsekonomi

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD71 - Datastrukturer och algoritmer
Datateknik: TDTS10 - Datorarkitektur
Systemteknik: TSDT18 - Signaler och system
Energiteknik: TKMJ24 - Miljöteknik
Maskinteknik: TMPT07 - Produktionsteknik
Maskinteknik: TMKM86 - Konstruktionsmaterial
Bioteknik: TFBI22 - Cellbiologi och mikrobiella processer
Bioteknik: NBIB45 - Fysiologiska principer och etik


Vårtermin 1
TEIM02 - Grundläggande marknadsföring
Kandidatprojekt

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt
Systemteknik: TDDC30 - Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer
Energiteknik: TKMJ39 - Resurseffektiva produkter och produktion
Maskinteknik: TMKT14 - CAD och maskinelement
Bioteknik: TFBI23 - Ekologi och miljö


Vårtermin 2
Kanididatprojekt

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt
Systemteknik: TSKS10 - Signaler, information och kommunikation

Övriga kurser

TDDC88 - Programutvecklingsmetodik
TPPE17 - Corporate Finance
TEIO13 - Ledarskap och industriellt förändringsarbete
TEIM07 - Industriell marknadsanalys
TEAE10 - Avancerad Strategiutveckling
TDEI19 - Ekonomisk styrning
TSEA81 - Datorteknik och realtidssystem
TSRT14 - Sensor Fusion
TSRT08 - Optimal Control

Länkar

Utbildningsplan
Programplan