Design och produktutveckling - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök

Obligatoriska kurser

Årskurs 1

Hösttermin 1
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TATM79 - Matematisk grundkurs
TMKA06 - Introduktion till design och produktutveckling


Hösttermin 2
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDE04 - Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande
TMKA06 - Introduktion till design och produktutveckling

Vårtermin 1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TMKT58 - Formgivning och formseende
TMME07 - Mekanik - statik

Vårtermin 2
TATA42 - Envariabelanalys 2
TDDD32 - Användardriven produktutveckling
TMKT58 - Formgivning och formseende

Årskurs 2

Hösttermin 1
TATA69 - Flervariabelanalys
TMKA05 - Konstruktionsmetodik
TMME13 - Mekanik - dynamik

Hösttermin 2
TKMJ24 - Miljöteknik
TMKA05 - Konstruktionsmetodik
TMMV04 - Termodynamik

Vårtermin 1
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TMKT59 - Datorn som designverktyg
TMKT97 - Produktergonomi

Vårtermin 2
TEAE01 - Industriell ekonomi, grundkurs
TMHL07 - Hållfasthetslära, grundkurs
TMKT59 - Datorn som designverktyg